คณิตศาสตร์ ของ Smart Kids โดยเริ่มต้นตั่งแต่ การติวระดับอนุบาล 1-3 ตั้งแต่หมวดเชาว์ปัญญา การรู้จักตัวเลข และการติวเข้าป.1 ในเครือสาธิต จน ถึงระดับปูพื้นฐาน และ ตะลุยทำข้อสอบ กวดเข้า ม.1

โดยผู้บริหารหลักสูตรและเรียบเรียงตำราโดยเหล่าคณาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ทางติวเพื่อสอบเข้าโดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ ของ Smart Kids เริ่มจากการสอน Phonics คือ สอนตั่งแต่อักขระของเสียงพยัญชนะ และเสียงสระ แต่ละตัว

ซึ่งเป็นพื้นฐานการอ่าน สะกดคำ และเป็นหัวใจของการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ชัดเจน น้องๆ จะได้ฝึกจริง ในการสะกดคำครบทุกเสียง เริ่มฝึก Phonics ในระดับอนุบาล จนกระทั่งถึงข้อสอบ เข้า ม.1 แนวการสอนออกแบบมาเพื่อให้น้องๆ เด็กไทยมีทักษะทางด้านการออกเสียง

การใช้ไวยากรณ์ ทักษะการอ่าน และ คำศัพท์ การเลือกคำศัพท์มาเติม หรือ หาช้อยคำศัพท์ที่ไม่เข้าพวก ตลอดจนตะลุยทำข้อสอบเก่าเข้า ม.1 ของทุกเครือ

สมองของเราแบ่งออกเป็นสองซีกด้วยกัน หน้าที่สมองซีกซ้าย ทำหน้าที่ในเรื่องของการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน ทักษะด้านตัวเลข การใช้เหตุผล การพูด ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ การควบคุมการทำงานของมือขวา

หน้าที่สมองซีกขวา ทำหน้าที่ในเรื่องของความมีจินตนาการ ความมีศิลปะความทักษะด้านดนตรี ความเข้าใจอย่าง การควบคุมการทำงานของมือซ้าย

ความสามารถของสมองทั้งสองซีกนี้ มีส่วนสำคัญมากต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ซึ่งในการเรียนรู้หลักสูตรนี้ จำเป็นต้องใช้ความสามารถของสมองทั้งสองซีกของผู้เรียนเป็นหลัก

เป็นการพัฒนาศักยภาพทางสมองทั้งสองซีกให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้มาเรียนก็จะพบความสามารถที่พิเศษสุดๆที่ซ่อนอยู่ในตัวของผู้เรียนนั้นเอง และนั้นจะเป็นการส่งผลดีต่อการพัฒนาทักษะต่างๆของผู้เรียนอย่างเห็นได้ชัด

นี่จึงเป็นการปูพื้นเริ่มต้นที่ดีอย่างยิ่ง ที่ผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้ได้จริง และพัฒนาความรู้ต่อยอด

ดังนั้น การเรียนรู้และฝึกทักษะความสามารถของสมองทั้งสองซีก จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นเรียนรู้

ทาง Smart Kids จะฝึกทักษะการพัฒนะสมองทั้งซีกขวาและซีกซ้ายร่วมกัน

จะมีวิธีการสอนการฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การตัดสินใจด้วยเหตุผล และการเข้าใจเนื้อหาวิชาอย่างลึกซึ้ง

ไม่ว่าโจทย์จะพลิกไปทางแนวใหน น้องๆ ก็สามารถทำโจทย์ได้ ค่ะ มีการเรียนรู้อย่างสนุก สนาน สอดแทรกกิจกรรม

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเชาว์ปัญญาไปพร้อมกัน

สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต เป็นการปรับให้ผู้เรียนมีใจรักในการเรียนคณิตศาสตร์ เริ่มเรียนตั้งแต่ การนับตัวเลข นำคณิตคิดด้วยภาพมาใช้ การเปรียบเทียบขนาดน้ำหนัก ความสูง

การบวกลบจำนวนไม่เกิน 20 ด้วยรูปภาพ การเปรียบเทียบจำนวนนับ 1-100

หลักสูตรคณิตศาสตร์สู่ความเลิศ Smart Kids

เชาวน์ปัญญา

หมายถึงความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้ การปรับตัวต่อปัญหาอย่างเหมาะสมและความสามารถในอันที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีจุดมุ่งหมายและมีคุณค่าทางสังคม สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการทดสอบอาจให้คะแนนเป็นตัวเลข เช่น ไอคิวหรือคะแนนที่มีความหมายบอกระดับความสามารถ เช่น เกรด และอายุสมอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีคำนวณหาค่าที่แสดงถึงระดับเชาวน์ปัญญาซึ่งแตกต่างกันไปในทางทดสอบแต่ละแบบ

จินตคณิต

สอนการคิดเลขไว ถูกต้องแม่นยำ ฝึกสมองซีกซ้าย ให้ แต่ทั้งนี้ถ้าเน้นแต่การคิดเลขไวอย่างเดียว น้องๆ จะไม่ได้ฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่ง Smart Kids ก็จะมีส่วนสำคัญ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

สอบถามคอร์สติวเข้ม ป.1 จองที่นั่งเรียน 086-310-1013 ,02-938-7241 และยังมีโปรโมชั่น RB88 ที่แจกส่วนลดสำหรับคอร์สเหล่านี้ด้วย