Smart Kids ติวเตอร์ที่เข้มข้นเรื่องคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก

คณิตศาสตร์ ของ Smart Kids โดยเริ่มต้นตั่งแต่ การติวระดับอนุบาล 1-3 ตั้งแต่หมวดเชาว์ปัญญา การรู้จักตัวเลข และการติวเข้าป.1 ในเครือสาธิต จน ถึงระดับปูพื้นฐาน และ ตะลุยทำข้อสอบ กวดเข้า ม.1 โดยผู้บริหารหลักสูตรและเรียบเรียงตำราโดยเหล่าคณาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ทางติวเพื่อสอบเข้าโดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ ของ Smart Kids เริ่มจากการสอน Phonics คือ สอนตั่งแต่อักขระของเสียงพยัญชนะ และเสียงสระ แต่ละตัว ซึ่งเป็นพื้นฐานการอ่าน สะกดคำ และเป็นหัวใจของการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ชัดเจน น้องๆ จะได้ฝึกจริง ในการสะกดคำครบทุกเสียง เริ่มฝึก Phonics ในระดับอนุบาล จนกระทั่งถึงข้อสอบ เข้า ม.1 แนวการสอนออกแบบมาเพื่อให้น้องๆ เด็กไทยมีทักษะทางด้านการออกเสียง การใช้ไวยากรณ์ ทักษะการอ่าน และ คำศัพท์ การเลือกคำศัพท์มาเติม หรือ หาช้อยคำศัพท์ที่ไม่เข้าพวก ตลอดจนตะลุยทำข้อสอบเก่าเข้า ม.1 ของทุกเครือ สมองของเราแบ่งออกเป็นสองซีกด้วยกัน หน้าที่สมองซีกซ้าย …